Välkommen till iRef!

Via denna sida kan du som domare registrera matcher du dömt.
För att göra detta måste du logga in uppe till höger.


Är du inte domare kan du använda sidan för att hitta matchresultat i listan nedan eller hitta kontaktuppgifter till domare i domarlistan.

Matchdetaljer
Starttid 10:00:00
Sluttid 11:54:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Carl Haglind 2581
Huvudlinjedomare Gustav Bratt 2444
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare Simon Berglund 2541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6211
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 16:40:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Carl Haglind 2581
Huvudlinjedomare Viking Undén 1798
Linjedomare Markus Tillgren 1889
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare Oscar Edling 2532
Siddomare Yohannes Abraham 2333
Utvärderare
Matchid 6212
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:14:00
Huvuddomare Ludvig Strandberg 2121
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare Erik Karlsson 2625
Bakdomare Tomas Hjalmarsson 13
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6213
Matchdetaljer
Starttid 17:30:00
Sluttid 19:30:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Max Wallén 2434
Bakdomare Simon Berglund 2541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6210
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:45:00
Huvuddomare Ludvig Vietor 2264
Umpire Albin Persson 2715
Huvudlinjedomare Matilda Castman 2650
Linjedomare Jonas Öst 2636
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6209
Matchdetaljer
Starttid 13:30:00
Sluttid 15:24:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Simon Berglund 2541
Linjedomare Yohannes Abraham 2333
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6203
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:30:00
Huvuddomare Carl Haglind 2581
Umpire Gustav Bratt 2444
Huvudlinjedomare Carl Levinson 2448
Linjedomare Elliot Krogius 2447
Bakdomare Stefan Appelgren 2431
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6204
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:45:00
Huvuddomare Björn Lindström 757
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Mikael Göranzon 2254
Linjedomare Jonathan Gustafsson 2246
Bakdomare Miriam Dreifaldt 2058
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6205
Matchdetaljer
Starttid 18:30:00
Sluttid 21:02:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Markus Tillgren 1889
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Albert Virta 2341
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare Mattias Levin 2533
Siddomare Kåre Axell 79
Utvärderare
Matchid 6207
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 16:15:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Max Wallén 2434
Huvudlinjedomare Albin Elweskiöld Svensson 2424
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare Mattias Levin 2533
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6208
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 15:01:00
Huvuddomare
Umpire
Huvudlinjedomare
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6201
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 15:01:00
Huvuddomare
Umpire
Huvudlinjedomare
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6202
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:07:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Torgny Bergström 268
Huvudlinjedomare Rickard Edberg 1636
Linjedomare Rickard Therus 1224
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6195
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 16:34:00
Huvuddomare Patrik Andersson 2385
Umpire Elias Alberyd 2521
Huvudlinjedomare Ann-Sofie Strandh 2561
Linjedomare Christopher Barber 2522
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6196
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:30:00
Huvuddomare Per-Arne Forsman 57
Umpire Christopher Barber 2522
Huvudlinjedomare Patrik Andersson 2385
Linjedomare Ann-Sofie Strandh 2561
Bakdomare Elias Alberyd 2521
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6197
Matchdetaljer
Starttid 14:30:00
Sluttid 15:19:00
Huvuddomare Turbo Hellman 81
Umpire Lee-Wayne Stenqvist 2720
Huvudlinjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Linjedomare Mikael Hanna 2545
Bakdomare Joakim Frentz 2703
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6198
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:10:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Björn Westerbjörk 1331
Huvudlinjedomare Paul Rummelt 565
Linjedomare Michael Johansson 1716
Bakdomare Moa Arnfridsson 1700
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6199
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:20:00
Huvuddomare Albert Virta 2341
Umpire Tony Granholm 2686
Huvudlinjedomare Viking Undén 1798
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Michael Wennerholm 925
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6200
Matchdetaljer
Starttid 09:11:00
Sluttid 11:15:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Turbo Hellman 81
Huvudlinjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Linjedomare Anders Johansson 1303
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6192
Matchdetaljer
Starttid 13:30:00
Sluttid 15:46:00
Huvuddomare Carl Haglind 2581
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6193
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 16:40:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare Anders Johansson 1303
Linjedomare Albert Virta 2341
Bakdomare Yohannes Abraham 2333
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6194
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6214
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 16:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6215
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6216
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:30:00
Huvuddomare Per-Arne Forsman 57
Umpire Jonathan Gustafsson 2246
Huvudlinjedomare Elias Dhaher 2653
Linjedomare David Nyhlén 2369
Bakdomare Nenad Djukin 1967
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6185
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 16:07:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6186
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:38:00
Huvuddomare Erik Werner 1994
Umpire Daniel Heinz Löfgren 2706
Huvudlinjedomare Jesper Fredriksson 2588
Linjedomare Ludvig Vietor 2264
Bakdomare Andre Persson 2006
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6187
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:38:00
Huvuddomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare Simon Berglund 2541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6188
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 13:54:00
Huvuddomare Thony Mossberg 758
Umpire Jim Kaya 1541
Huvudlinjedomare Jan Hellborg 1198
Linjedomare Nova Sernler 2687
Bakdomare Björn Lindström 757
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6189
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:05:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Bakdomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6190
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:08:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Jan Hellborg 1198
Linjedomare Nova Sernler 2687
Bakdomare Björn Lindström 757
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6191
Matchdetaljer
Starttid 10:45:00
Sluttid 11:45:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Simon Berglund 2541
Linjedomare Victoria Lilliehöök Renée 2727
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6181
Matchdetaljer
Starttid 12:45:00
Sluttid 13:45:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Simon Berglund 2541
Linjedomare Victoria Lilliehöök Renée 2727
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6182
Matchdetaljer
Starttid 09:00:00
Sluttid 10:00:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Simon Berglund 2541
Linjedomare Victoria Lilliehöök Renée 2727
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6183
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:54:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Max Wallén 2434
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6174
Matchdetaljer
Starttid 09:00:00
Sluttid 10:38:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Anders Johansson 1303
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Simon Berglund 2541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6160
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 12:50:00
Huvuddomare Björn Lindström 757
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Jan Hellborg 1198
Linjedomare Nova Sernler 2687
Bakdomare Jim Kaya 1541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6161
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:52:00
Huvuddomare Björn Lindström 757
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Jan Hellborg 1198
Linjedomare Nova Sernler 2687
Bakdomare Jim Kaya 1541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6162
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 16:30:00
Huvuddomare Sabina Pedersen Jonsson 2526
Umpire Patrik Andersson 2385
Huvudlinjedomare Rickard Edberg 1636
Linjedomare Ann-Sofie Strandh 2561
Bakdomare Nenad Djukin 1967
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6163
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:10:00
Huvuddomare Jonas Öst 2636
Umpire Shaban Azemi 2639
Huvudlinjedomare Anton Stensson 2714
Linjedomare Erik Lindblom 2704
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6164
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 14:57:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Albin Elweskiöld Svensson 2424
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6165
Matchdetaljer
Starttid 15:30:00
Sluttid 16:28:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Albin Elweskiöld Svensson 2424
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6166
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:07:00
Huvuddomare Albin Bergström 2244
Umpire Joakim Frentz 2703
Huvudlinjedomare Victoria Lilliehöök Renée 2727
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6167
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 13:40:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Michael Wennerholm 925
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Simon Berglund 2541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6168
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:30:00
Huvuddomare Daniel Sjöholm 1808
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Bakdomare Gustav Bratt 2444
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6169
Matchdetaljer
Starttid 19:00:00
Sluttid 21:10:00
Huvuddomare Theo Mandoki 2510
Umpire Carl Haglind 2581
Huvudlinjedomare Anton Chekhov 2426
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Smile Paradorn 2091
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6171
Matchdetaljer
Starttid 16:30:00
Sluttid 17:20:00
Huvuddomare Theo Mandoki 2510
Umpire Carl Haglind 2581
Huvudlinjedomare Anton Chekhov 2426
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Smile Paradorn 2091
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6172
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:40:00
Huvuddomare Torgny Bergström 268
Umpire Mikael Göranzon 2254
Huvudlinjedomare Pelle Haglund 2208
Linjedomare Robert Andersson 794
Bakdomare Jonathan Gustafsson 2246
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6173
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:00:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Elliot Krogius 2447
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare Oliver Leydner 2630
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6175
Matchdetaljer
Starttid 13:30:00
Sluttid 14:30:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Melina Malaxos 2729
Huvudlinjedomare Tilde Vitek 2728
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6176
Matchdetaljer
Starttid 09:00:00
Sluttid 10:40:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Elliot Krogius 2447
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare Oliver Leydner 2630
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6177
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 12:00:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Elliot Krogius 2447
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare Oliver Leydner 2630
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6178
Matchdetaljer
Starttid 12:30:00
Sluttid 13:30:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Melina Malaxos 2729
Huvudlinjedomare Tilde Vitek 2728
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6179
Matchdetaljer
Starttid 10:30:00
Sluttid 11:30:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Melina Malaxos 2729
Huvudlinjedomare Tilde Vitek 2728
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6180
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 11:45:00
Huvuddomare Sabina Pedersen Jonsson 2526
Umpire Rickard Edberg 1636
Huvudlinjedomare Jim Kaya 1541
Linjedomare Magnus Eliasson 834
Bakdomare Alexander Rosenholm 1991
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6158
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 16:08:00
Huvuddomare Björn Lindström 757
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Pelle Haglund 2208
Linjedomare Nova Sernler 2687
Bakdomare Jonathan Gustafsson 2246
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6159
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 13:24:00
Huvuddomare Daniel Sjöholm 1808
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare Theo Mandoki 2510
Linjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6144
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 13:55:00
Huvuddomare Albert Virta 2341
Umpire Rahmatolah Alijan 2406
Huvudlinjedomare Tony Granholm 2686
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Viking Undén 1798
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6147
Matchdetaljer
Starttid 09:30:00
Sluttid 11:06:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Max Wallén 2434
Linjedomare Tilde Vitek 2728
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6148
Matchdetaljer
Starttid 11:30:00
Sluttid 12:45:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Max Wallén 2434
Linjedomare Tilde Vitek 2728
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6149
Matchdetaljer
Starttid 13:05:00
Sluttid 14:00:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Max Wallén 2434
Linjedomare Tilde Vitek 2728
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6150
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:38:00
Huvuddomare Albert Virta 2341
Umpire Rahmatolah Alijan 2406
Huvudlinjedomare Tony Granholm 2686
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Viking Undén 1798
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6151
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 16:00:00
Huvuddomare Daniel Sjöholm 1808
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Linjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Bakdomare Theo Mandoki 2510
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6152
Matchdetaljer
Starttid 16:30:00
Sluttid 17:31:00
Huvuddomare Ludvig Strandberg 2121
Umpire Arvand Keyvani 2689
Huvudlinjedomare Erik Karlsson 2625
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6153
Matchdetaljer
Starttid 15:30:00
Sluttid 16:30:00
Huvuddomare Ludvig Strandberg 2121
Umpire Arvand Keyvani 2689
Huvudlinjedomare Erik Karlsson 2625
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6154
Matchdetaljer
Starttid 18:00:00
Sluttid 20:12:00
Huvuddomare Björn Lindström 757
Umpire Ludvig Strandberg 2121
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare Erik Karlsson 2625
Bakdomare Martin Dalsgard 1452
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6155
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:50:00
Huvuddomare Carl Haglind 2581
Umpire Rodrigo Montesino Ferrada 95
Huvudlinjedomare Simon Berglund 2541
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare Mattias Levin 2533
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6156
Matchdetaljer
Starttid 18:00:00
Sluttid 19:40:00
Huvuddomare Carl Haglind 2581
Umpire Rodrigo Montesino Ferrada 95
Huvudlinjedomare Simon Berglund 2541
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare Mattias Levin 2533
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6157
Matchdetaljer
Starttid 19:00:00
Sluttid 21:44:00
Huvuddomare Turbo Hellman 81
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Theo Mandoki 2510
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6142
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tom Knecht 2721
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6136
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:00:00
Huvuddomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6137
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:00:00
Huvuddomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6138
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 12:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tom Knecht 2721
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6139
Matchdetaljer
Starttid 15:30:00
Sluttid 16:30:00
Huvuddomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6140
Matchdetaljer
Starttid 12:30:00
Sluttid 13:30:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tom Knecht 2721
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6141
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 16:40:00
Huvuddomare Magnus Magnusson 1038
Umpire Ludvig Strandberg 2121
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare Harald von Sydow 731
Bakdomare Yohannes Abraham 2333
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6124
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:20:00
Huvuddomare Kåre Axell 79
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Turbo Hellman 81
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6125
Matchdetaljer
Starttid 19:00:00
Sluttid 20:59:00
Huvuddomare Theo Mandoki 2510
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Linjedomare Max Wallén 2434
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6126
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 13:51:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Gustav Bratt 2444
Huvudlinjedomare Carl Levinson 2448
Linjedomare Ludvig Burell 2449
Bakdomare Elliot Krogius 2447
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6129
Matchdetaljer
Starttid 09:30:00
Sluttid 10:47:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Michael Wennerholm 925
Huvudlinjedomare Mattias Kasche 2702
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6131
Matchdetaljer
Starttid 11:15:00
Sluttid 12:02:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Michael Wennerholm 925
Huvudlinjedomare Mattias Kasche 2702
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6132
Matchdetaljer
Starttid 12:20:00
Sluttid 13:47:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Michael Wennerholm 925
Huvudlinjedomare Mattias Kasche 2702
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6133
Matchdetaljer
Starttid 11:30:00
Sluttid 13:30:00
Huvuddomare Per-Arne Forsman 57
Umpire Alexander Rosenholm 1991
Huvudlinjedomare Christopher Barber 2522
Linjedomare Sabina Pedersen Jonsson 2526
Bakdomare Patrik Andersson 2385
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6134
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 16:40:00
Huvuddomare Per-Arne Forsman 57
Umpire Elias Alberyd 2521
Huvudlinjedomare Christopher Barber 2522
Linjedomare Sabina Pedersen Jonsson 2526
Bakdomare Patrik Andersson 2385
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6135
Matchdetaljer
Starttid 14:50:00
Sluttid 17:43:00
Huvuddomare Theo Mandoki 2510
Umpire Turbo Hellman 81
Huvudlinjedomare Viking Undén 1798
Linjedomare Björn Lindström 757
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare Mattias Levin 2533
Siddomare Miriam Dreifaldt 2058
Utvärderare
Matchid 6122
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 19:05:00
Huvuddomare Albert Virta 2341
Umpire Lee-Wayne Stenqvist 2720
Huvudlinjedomare Joakim Frentz 2703
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Gustav Bratt 2444
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6123
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:50:00
Huvuddomare Erik Werner 1994
Umpire Erik Lindblom 2704
Huvudlinjedomare Jesper Fredriksson 2588
Linjedomare Ali Houssin 1367
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6128
Matchdetaljer
Starttid 09:00:00
Sluttid 10:11:00
Huvuddomare Samuel Netz 2443
Umpire Ludvig Burell 2449
Huvudlinjedomare Elliot Krogius 2447
Linjedomare Oliver Leydner 2630
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6111
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:00:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare Chiara Tomaz 9991
Linjedomare Marco Sala 9992
Bakdomare Smile Paradorn 2091
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6121
Matchdetaljer
Starttid 15:10:00
Sluttid 17:40:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Magnus Eliasson 834
Linjedomare Rikard Hellgren 1334
Bakdomare Rickard Edberg 1636
Fältdomare Jörgen Mensah 2229
Siddomare Björn Lindström 757
Utvärderare
Matchid 6113
Matchdetaljer
Starttid 18:00:00
Sluttid 20:22:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare Viking Undén 1798
Linjedomare Harald von Sydow 731
Bakdomare Björn Westerbjörk 1331
Fältdomare Mattias Levin 2533
Siddomare Yohannes Abraham 2333
Utvärderare
Matchid 6114
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:00:00
Huvuddomare Samuel Netz 2443
Umpire Ludvig Burell 2449
Huvudlinjedomare Elliot Krogius 2447
Linjedomare Oliver Leydner 2630
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6115
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 12:00:00
Huvuddomare Samuel Netz 2443
Umpire Ludvig Burell 2449
Huvudlinjedomare Elliot Krogius 2447
Linjedomare Oliver Leydner 2630
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6116
Matchdetaljer
Starttid 11:30:00
Sluttid 12:30:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Melina Malaxos 2729
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6117
Matchdetaljer
Starttid 10:00:00
Sluttid 11:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Melina Malaxos 2729
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6118
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Melina Malaxos 2729
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6119
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:10:00
Huvuddomare Anders Johansson 1303
Umpire Mattias Kasche 2702
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Simon Berglund 2541
Bakdomare Jakob Woldemichael 2691
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6120
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 16:45:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Harald von Sydow 731
Huvudlinjedomare Pelle Haglund 2208
Linjedomare Yohannes Abraham 2333
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6104
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:25:00
Huvuddomare Marco Sala 9992
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Linjedomare Chiara Tomaz 9991
Bakdomare Björn Westerbjörk 1331
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6105
Matchdetaljer
Starttid 09:00:00
Sluttid 10:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Marco Sala 9992
Huvudlinjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Linjedomare Chiara Tomaz 9991
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6106
Matchdetaljer
Starttid 10:45:00
Sluttid 11:45:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Marco Sala 9992
Huvudlinjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Linjedomare Chiara Tomaz 9991
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6107
Matchdetaljer
Starttid 12:45:00
Sluttid 13:45:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Marco Sala 9992
Huvudlinjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Linjedomare Chiara Tomaz 9991
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6108
Matchdetaljer
Starttid 18:00:00
Sluttid 18:36:00
Huvuddomare Kåre Axell 79
Umpire John-Daniel Härtén Vinter 1535
Huvudlinjedomare Albert Virta 2341
Linjedomare Max Wallén 2434
Bakdomare Smile Paradorn 2091
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6109
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:32:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Rickard Edberg 1636
Linjedomare Jonathan Gustafsson 2246
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6110
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:20:00
Huvuddomare Daniel Sjöholm 1808
Umpire Mattias Kasche 2702
Huvudlinjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Linjedomare Marcus Oldebring 2698
Bakdomare Gustaf Peterson 2633
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6112
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:30:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare Yohannes Abraham 2333
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6091
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:42:00
Huvuddomare Mikael Göranzon 2254
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Martin Dalsgard 1452
Linjedomare Nova Sernler 2687
Bakdomare Jonathan Gustafsson 2246
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6092
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:25:00
Huvuddomare Magnus Eliasson 834
Umpire Sabina Pedersen Jonsson 2526
Huvudlinjedomare Alexander Rosenholm 1991
Linjedomare Jim Kaya 1541
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6093
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:45:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6094
Matchdetaljer
Starttid 13:30:00
Sluttid 14:30:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Tilde Vitek 2728
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6095
Matchdetaljer
Starttid 09:15:00
Sluttid 10:00:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6096
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 16:00:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Tilde Vitek 2728
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6097
Matchdetaljer
Starttid 15:30:00
Sluttid 16:30:00
Huvuddomare Jimmy Alonso 1944
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6098
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:00:00
Huvuddomare Jimmy Alonso 1944
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6099
Matchdetaljer
Starttid 11:45:00
Sluttid 12:45:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6100
Matchdetaljer
Starttid 10:30:00
Sluttid 11:30:00
Huvuddomare Simon Berglund 2541
Umpire Tim Sihver 2724
Huvudlinjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Linjedomare Lee-Wayne Stenqvist 2720
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6101
Matchdetaljer
Starttid 16:30:00
Sluttid 17:30:00
Huvuddomare Joakim Frentz 2703
Umpire Victoria Lilliehöök Renée 2727
Huvudlinjedomare Tilde Vitek 2728
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6102
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:00:00
Huvuddomare Jimmy Alonso 1944
Umpire Mikael Hanna 2545
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6103
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:40:00
Huvuddomare Harald von Sydow 731
Umpire Rahmatolah Alijan 2406
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare Mikael Hanna 2545
Bakdomare Yohannes Abraham 2333
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6083
Matchdetaljer
Starttid 10:00:00
Sluttid 11:46:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Anton Chekhov 2426
Huvudlinjedomare Joakim Frentz 2703
Linjedomare Marcus Oldebring 2698
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6084
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:50:00
Huvuddomare Rikard Hellgren 1334
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Jan Hellborg 1198
Linjedomare Pelle Haglund 2208
Bakdomare Björn Lindström 757
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6085
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 17:52:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Rahmatolah Alijan 2406
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Paul Rummelt 565
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6086
Matchdetaljer
Starttid 18:00:00
Sluttid 21:02:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Carl Haglind 2581
Huvudlinjedomare Turbo Hellman 81
Linjedomare Harald von Sydow 731
Bakdomare Martin Dalsgard 1452
Fältdomare Mattias Levin 2533
Siddomare Stefan Appelgren 2431
Utvärderare
Matchid 6087
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:00:00
Huvuddomare Andre Persson 2006
Umpire Kevin Jeppsson 2377
Huvudlinjedomare Frank Straubel 2705
Linjedomare Ludvig Vietor 2264
Bakdomare Daniel Heinz Löfgren 2706
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6088
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:24:00
Huvuddomare Jeffrey Batzler 158
Umpire Nenad Djukin 1967
Huvudlinjedomare Fereed Adus 157
Linjedomare Ali Houssin 1367
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6089
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:27:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Tomas Nordgren 2497
Huvudlinjedomare Rickard Edberg 1636
Linjedomare Martin Andrén 927
Bakdomare Jan-Olof Sivtoft 69
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6090
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:30:00
Huvuddomare Scott Reid 2701
Umpire Ann-Sofie Strandh 2561
Huvudlinjedomare Michael Österman 2586
Linjedomare Tove Holmgren 2651
Bakdomare Per-Arne Forsman 57
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6130
Matchdetaljer
Starttid 18:00:00
Sluttid 20:30:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Gustav Bratt 2444
Huvudlinjedomare Elliot Krogius 2447
Linjedomare Carl Levinson 2448
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6082
Matchdetaljer
Starttid 14:30:00
Sluttid 16:47:00
Huvuddomare Kåre Axell 79
Umpire Tony Granholm 2686
Huvudlinjedomare Albert Virta 2341
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6079
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:21:00
Huvuddomare Fereed Adus 157
Umpire Mohamed Houssin 1289
Huvudlinjedomare Oskar Tilly 1880
Linjedomare Ali Houssin 1367
Bakdomare Erik Werner 1994
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6080
Matchdetaljer
Starttid 12:30:00
Sluttid 14:47:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Sabina Pedersen Jonsson 2526
Linjedomare Alexander Rosenholm 1991
Bakdomare Rickard Edberg 1636
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6081
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:06:00
Huvuddomare Jeffrey Batzler 158
Umpire Martin Andrén 927
Huvudlinjedomare Jan-Olof Sivtoft 69
Linjedomare Jesper Fredriksson 2588
Bakdomare Miriam Dreifaldt 2058
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6073
Matchdetaljer
Starttid 14:30:00
Sluttid 16:32:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Mattias Kasche 2702
Huvudlinjedomare Turbo Hellman 81
Linjedomare Joakim Frentz 2703
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6074
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:38:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Harald von Sydow 731
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Paul Rummelt 565
Bakdomare Smile Paradorn 2091
Fältdomare Daniel Sjöholm 1808
Siddomare Kåre Axell 79
Utvärderare
Matchid 6075
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:10:00
Huvuddomare Carl Haglind 2581
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare Stefan Appelgren 2431
Linjedomare Tony Granholm 2686
Bakdomare Theo Mandoki 2510
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6076
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 16:20:00
Huvuddomare Gustav Bratt 2444
Umpire Albin Elweskiöld Svensson 2424
Huvudlinjedomare Jakob Woldemichael 2691
Linjedomare Elliot Krogius 2447
Bakdomare Carl Levinson 2448
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6077
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:01:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Pelle Haglund 2208
Linjedomare Mario Saad 1843
Bakdomare Jörgen Mensah 2229
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6078
Matchdetaljer
Starttid 17:00:00
Sluttid 18:25:00
Huvuddomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Umpire Jimmy Alonso 1944
Huvudlinjedomare Carl Levinson 2448
Linjedomare Rahmatolah Alijan 2406
Bakdomare Elliot Krogius 2447
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6071
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 14:29:00
Huvuddomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Ann-Sofie Strandh 2561
Linjedomare Lucas Virta 2342
Bakdomare Martin Dalsgard 1452
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6072
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:16:00
Huvuddomare Rickard Edberg 1636
Umpire Jörgen Mensah 2229
Huvudlinjedomare Jan Hellborg 1198
Linjedomare Mario Saad 1843
Bakdomare Jim Kaya 1541
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6069
Matchdetaljer
Starttid 18:00:00
Sluttid 20:11:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Carl Haglind 2581
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Mattias Levin 2533
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6070
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:45:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Magnus Eliasson 834
Huvudlinjedomare Rikard Hellgren 1334
Linjedomare Klas Leidö 590
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare Theo Mandoki 2510
Siddomare Jan-Olof Sivtoft 69
Utvärderare Magnus Davidsson 47
Matchid 6067
Matchdetaljer
Starttid 19:00:00
Sluttid 21:22:00
Huvuddomare Björn Lindström 757
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Linjedomare Harald von Sydow 731
Bakdomare Jörgen Mensah 2229
Fältdomare Yohannes Abraham 2333
Siddomare Rickard Edberg 1636
Utvärderare Per Simonsson 9
Matchid 6068
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:38:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Magnus Eliasson 834
Huvudlinjedomare Rikard Hellgren 1334
Linjedomare Klas Leidö 590
Bakdomare Björn Westerbjörk 1331
Fältdomare Theo Mandoki 2510
Siddomare Daniel Sjöholm 1808
Utvärderare Jeffrey Batzler 158
Matchid 6065
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:10:00
Huvuddomare Björn Lindström 757
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Rickard Edberg 1636
Linjedomare Pelle Haglund 2208
Bakdomare Jörgen Mensah 2229
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare Harald von Sydow 731
Matchid 6066
Matchdetaljer
Starttid 13:02:00
Sluttid 15:55:00
Huvuddomare Jeffrey Batzler 158
Umpire Markus Tillgren 1889
Huvudlinjedomare Magnus Magnusson 1038
Linjedomare Harald von Sydow 731
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare Miriam Dreifaldt 2058
Siddomare Jan-Olof Sivtoft 69
Utvärderare Magnus Davidsson 47
Matchid 6063
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:42:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire John-Daniel Härtén Vinter 1535
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare Magnus Magnusson 1038
Matchid 6064
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:21:00
Huvuddomare Torgny Bergström 268
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Jan Hellborg 1198
Linjedomare Rickard Therus 1224
Bakdomare Nova Sernler 2687
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6058
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:05:00
Huvuddomare Erik Werner 1994
Umpire Martin Andrén 927
Huvudlinjedomare Rickard Edberg 1636
Linjedomare Jim Kaya 1541
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6059
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:03:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Mattias Levin 2533
Huvudlinjedomare Mikael Göranzon 2254
Linjedomare Ludvig Strandberg 2121
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6060
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:15:00
Huvuddomare Christian Glasnovic 1454
Umpire Erik Lindblom 2704
Huvudlinjedomare Ali Houssin 1367
Linjedomare Sebastian Jönsson 2272
Bakdomare Andre Persson 2006
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6061
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 13:40:00
Huvuddomare Rickard Edberg 1636
Umpire Sebastian Wetterberg 2420
Huvudlinjedomare Jim Kaya 1541
Linjedomare Martin Andrén 927
Bakdomare Erik Werner 1994
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6062
Matchdetaljer
Starttid 11:00:00
Sluttid 12:35:00
Huvuddomare Michael Johansson 1716
Umpire Anders Johansson 1303
Huvudlinjedomare Mathias Nedelius 2430
Linjedomare Max Wallén 2434
Bakdomare Mattias Levin 2533
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6050
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 16:27:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Linjedomare Albin Elweskiöld Svensson 2424
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6051
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:47:00
Huvuddomare Fereed Adus 157
Umpire Kevin Jeppsson 2377
Huvudlinjedomare Jan-Olof Sivtoft 69
Linjedomare Jesper Fredriksson 2588
Bakdomare Jeffrey Batzler 158
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6052
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:30:00
Huvuddomare Harald von Sydow 731
Umpire Viking Undén 1798
Huvudlinjedomare Michael Wennerholm 925
Linjedomare Ludvig Strandberg 2121
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6053
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 13:55:00
Huvuddomare Nenad Djukin 1967
Umpire Mohamed Houssin 1289
Huvudlinjedomare Ali Houssin 1367
Linjedomare Erik Werner 1994
Bakdomare Per Haakon 34
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6054
Matchdetaljer
Starttid 15:15:00
Sluttid 17:15:00
Huvuddomare Nenad Djukin 1967
Umpire Mohamed Houssin 1289
Huvudlinjedomare Oskar Nilsson 35
Linjedomare Ali Houssin 1367
Bakdomare Per Haakon 34
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6055
Matchdetaljer
Starttid 15:03:00
Sluttid 17:45:00
Huvuddomare Rikard Hellgren 1334
Umpire Jim Kaya 1541
Huvudlinjedomare Björn Lindström 757
Linjedomare Jörgen Mensah 2229
Bakdomare Kåre Axell 79
Fältdomare Miriam Dreifaldt 2058
Siddomare Theo Mandoki 2510
Utvärderare
Matchid 6056
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:14:00
Huvuddomare Magnus Eliasson 834
Umpire Sabina Pedersen Jonsson 2526
Huvudlinjedomare Ann-Sofie Strandh 2561
Linjedomare Nova Sernler 2687
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6057
Matchdetaljer
Starttid 19:00:00
Sluttid 21:25:00
Huvuddomare Björn Westerbjörk 1331
Umpire Markus Tillgren 1889
Huvudlinjedomare Mikael Göranzon 2254
Linjedomare Klas Leidö 590
Bakdomare Kåre Axell 79
Fältdomare Theo Mandoki 2510
Siddomare Harald von Sydow 731
Utvärderare Jeffrey Batzler 158
Matchid 6049
Matchdetaljer
Starttid 09:00:00
Sluttid 10:50:00
Huvuddomare Torgny Bergström 268
Umpire Oskar Johansson 2504
Huvudlinjedomare Michael Österman 2586
Linjedomare Tove Holmgren 2651
Bakdomare Per-Arne Forsman 57
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6040
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 15:56:00
Huvuddomare Turbo Hellman 81
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Linjedomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Bakdomare Daniel Sjöholm 1808
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6042
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:50:00
Huvuddomare Fereed Adus 157
Umpire Nenad Djukin 1967
Huvudlinjedomare Jan-Olof Sivtoft 69
Linjedomare Jesper Fredriksson 2588
Bakdomare Viachaslau Kuzmin 2664
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6043
Matchdetaljer
Starttid 17:20:00
Sluttid 19:45:00
Huvuddomare Jan-Olof Sivtoft 69
Umpire Viachaslau Kuzmin 2664
Huvudlinjedomare Fereed Adus 157
Linjedomare Jesper Fredriksson 2588
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6044
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:23:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Markus Agebrink 116
Huvudlinjedomare Pelle Haglund 2208
Linjedomare Jörgen Mensah 2229
Bakdomare
Fältdomare Mario Saad 1843
Siddomare Rickard Edberg 1636
Utvärderare
Matchid 6045
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:42:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Markus Agebrink 116
Huvudlinjedomare Pelle Haglund 2208
Linjedomare Jörgen Mensah 2229
Bakdomare
Fältdomare Mario Saad 1843
Siddomare Rickard Edberg 1636
Utvärderare
Matchid 6047
Matchdetaljer
Starttid 13:02:00
Sluttid 15:51:00
Huvuddomare Klas Leidö 590
Umpire Jim Kaya 1541
Huvudlinjedomare Magnus Magnusson 1038
Linjedomare Harald von Sydow 731
Bakdomare Joakim Dahlin 141
Fältdomare Tomas Hjalmarsson 13
Siddomare Daniel Sjöholm 1808
Utvärderare
Matchid 6041
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 14:50:00
Huvuddomare Erik Werner 1994
Umpire Kevin Jeppsson 2377
Huvudlinjedomare Thomas Jacobsson 2322
Linjedomare Oskar Nilsson 35
Bakdomare
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6032
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:07:00
Huvuddomare Kåre Axell 79
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Paul Rummelt 565
Linjedomare Carl Levinson 2448
Bakdomare Gustav Bratt 2444
Fältdomare Oscar Edling 2532
Siddomare Michael Johansson 1716
Utvärderare
Matchid 6033
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:15:00
Huvuddomare Viking Undén 1798
Umpire Rodrigo Montesino Ferrada 95
Huvudlinjedomare Julia Nygren Sjöblom 2429
Linjedomare Max Wallén 2434
Bakdomare Theo Mandoki 2510
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6034
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:02:00
Huvuddomare Turbo Hellman 81
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare Jimmy Alonso 1944
Linjedomare Yohannes Abraham 2333
Bakdomare Stefan Appelgren 2431
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6035
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:21:00
Huvuddomare Torgny Bergström 268
Umpire Rickard Therus 1224
Huvudlinjedomare Andreas Rhodin 2555
Linjedomare Mikael Göranzon 2254
Bakdomare Albin Bergström 2244
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6036
Matchdetaljer
Starttid 16:04:00
Sluttid 18:27:00
Huvuddomare Jeffrey Batzler 158
Umpire Magnus Eliasson 834
Huvudlinjedomare Fereed Adus 157
Linjedomare Rikard Hellgren 1334
Bakdomare Jan-Olof Sivtoft 69
Fältdomare Rickard Edberg 1636
Siddomare Björn Lindström 757
Utvärderare Harald von Sydow 731
Matchid 6037
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 15:30:00
Huvuddomare Per Haakon 34
Umpire Markus Agebrink 116
Huvudlinjedomare Ali Houssin 1367
Linjedomare Ann-Sofie Strandh 2561
Bakdomare Nenad Djukin 1967
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6038
Matchdetaljer
Starttid 16:30:00
Sluttid 19:10:00
Huvuddomare Per Haakon 34
Umpire Markus Agebrink 116
Huvudlinjedomare Ali Houssin 1367
Linjedomare Ann-Sofie Strandh 2561
Bakdomare Nenad Djukin 1967
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6039
Matchdetaljer
Starttid 19:00:00
Sluttid 21:58:00
Huvuddomare Rikard Hellgren 1334
Umpire Stefan Rahm 789
Huvudlinjedomare Turbo Hellman 81
Linjedomare Harald von Sydow 731
Bakdomare Martin Dalsgard 1452
Fältdomare Miriam Dreifaldt 2058
Siddomare Björn Lindström 757
Utvärderare Magnus Davidsson 47
Matchid 6031
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:30:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Tomas Nordgren 2497
Linjedomare Martin Andrén 927
Bakdomare Rickard Edberg 1636
Fältdomare
Siddomare Per Haakon 34
Utvärderare
Matchid 6024
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:30:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire Albert Virta 2341
Huvudlinjedomare Mattias Levin 2533
Linjedomare Rikard Hellgren 1334
Bakdomare Oscar Edling 2532
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6025
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:15:00
Huvuddomare Nenad Djukin 1967
Umpire Mohamed Houssin 1289
Huvudlinjedomare Christian Glasnovic 1454
Linjedomare Ali Houssin 1367
Bakdomare Oskar Nilsson 35
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6026
Matchdetaljer
Starttid 13:00:00
Sluttid 15:38:00
Huvuddomare John-Daniel Härtén Vinter 1535
Umpire Turbo Hellman 81
Huvudlinjedomare Mikael Davidsson 48
Linjedomare Jan Hellborg 1198
Bakdomare Gustav Bratt 2444
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6027
Matchdetaljer
Starttid 15:00:00
Sluttid 17:20:00
Huvuddomare Magnus Magnusson 1038
Umpire Harald von Sydow 731
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Albin Elweskiöld Svensson 2424
Bakdomare Ludvig Strandberg 2121
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6028
Matchdetaljer
Starttid 14:00:00
Sluttid 16:19:00
Huvuddomare Fereed Adus 157
Umpire Jeffrey Batzler 158
Huvudlinjedomare Jesper Fredriksson 2588
Linjedomare Jan-Olof Sivtoft 69
Bakdomare Viachaslau Kuzmin 2664
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6029
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:30:00
Huvuddomare Jim Kaya 1541
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Tomas Nordgren 2497
Linjedomare Martin Andrén 927
Bakdomare Rickard Edberg 1636
Fältdomare
Siddomare Per Haakon 34
Utvärderare
Matchid 6030
Matchdetaljer
Starttid 14:58:00
Sluttid 16:50:00
Huvuddomare Harald von Sydow 731
Umpire Daniel Söderberg 1195
Huvudlinjedomare Yohannes Abraham 2333
Linjedomare Albin Elweskiöld Svensson 2424
Bakdomare Ludvig Strandberg 2121
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6018
Matchdetaljer
Starttid 12:00:00
Sluttid 14:20:00
Huvuddomare Torgny Bergström 268
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Jonathan Gustafsson 2246
Linjedomare Erik Klerestam 2688
Bakdomare Albin Bergström 2244
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6019
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 17:40:00
Huvuddomare Torgny Bergström 268
Umpire Thony Mossberg 758
Huvudlinjedomare Jonathan Gustafsson 2246
Linjedomare Erik Klerestam 2688
Bakdomare Albin Bergström 2244
Fältdomare
Siddomare
Utvärderare
Matchid 6020
Matchdetaljer
Starttid 16:00:00
Sluttid 18:25:00
Huvuddomare Rodrigo Montesino Ferrada 95
Umpire John-Daniel Härtén Vinter 1535
Huvudlinjedomare Christian Hörnebrant 1248